Tjenester

  • Utarbeiding av årsregnskap og skattemelding
  • Bokføring, lønnskjøring, avstemming og innrapportering. Alle bilag og grunnlag overleveres digitalt.
  • Rådgivning innen skatte- og avgiftsspørsmål som naturlig hører innunder de tjenester som tilbys
  • Stiftelse av aksjeselskap med kontantinnskudd og etablering av foretak (enkle forhold)